INSTITUCIJE MEMORIJE

INSTITUCIJE MEMORIJE

Projekt se u radu sa učenicima srednjih škola bavi ideološkim okvirom i svakodnevnim funkcioniranjem institucija memorije, kao i povijesnog narativa kojeg tvore. Važnost institucija memorije u suvremenom društvenom i političkom kontekstu pokazuje se kroz konstruiranje zajedničkog sjećanja i prezentacije ‘službene povijesti’ čime one zauzimaju ključnu ulogu u simboličkom središtu nacionalnog života. Postkonfliktni i postsocijalistički kontekst hrvatskog društva pridonio je netoleranciji, mržnji i nerazumijevanju sjećanja na protekle društvene i političke organizacije vlasti kao i manjinske društvene skupine. Polazeći od radova povjesničara Pierra Norre, sociologa Maurice Halbwachsa i antropologa Paula Connertona povijest i zajedničko kolektivno sjećanje promatramo kao jedan od najbitniji elemenata konstrukcije i homogenizacije modernih demokratskih društvenih zajednica te pregovaranja oko kolektivnih identiteta. Kolektivno sjećanje se oslanja na pretpostavku da svaka društvena grupa razvija sjećanje na svoju prošlost, ono naglašava jedinstvenost te zajednice i omogućava ostvarenje vlastitog identiteta i imidža koji se prenosi na buduće generacije. Institucije memorije poput muzeja, arhiva, škole ili javnog medijskog servisapromatramo kao mjesta prikupljanja, skladištenja, reinterpretacije i diseminacije javnog znanja o prošlim događajima te prema Pierru Nori, fizičke ili imaginarne prostore koje uvijek možemo nanovo posjetiti u potrazi za poviješću i sjećanjem.

U nedostatku školske nastave koja se bavi ovim pitanjima, projekt promiče demokratske konstrukcije sjećanja promovirajući inkluzivnost i ravnopravnost, naspram hegemonističkim, jednostranim i ”korisnim” narativima.

Cilj projekta je učenike srednjih škola OSNAŽITI za aktivno demokratsko sudjelovanje, EDUCIRATI o mnogostrukim procesima konstruiranja kolektivnog sjećanja i povijesti u post-konfliktnim društvima, PODIGNUTI razinu svijesti o marginaliziranim društvenim skupinama, kolektivnom zaboravu i brisanju njihovih povijesti iz dominantnih narativa. Povezujući institucije i organizacije, projekt ostvaruje dugoročnu i održivu mrežu suradnje nastavnika, znanstvenika i drugih stručnjaka koji na angažiran i kritičan način pristupaju obrazovanju mladih o pitanjima i problemima društvenog sjećanja.

Kroz radionice u dijalogu i suradnji s učenicima zagrebačkih srednjih škola provodi se kritičko ispitivanje i analiza institucija memorije s posebnim naglaskom na analizu društvenog protu-sjećanja te ravnopravnosti kolektivne memorije manjinskih i marginalnih društvenih skupina u Hrvatskoj.

Partner:

Galerija Miroslav Kraljević g-mk 

Financijska podrška:

Ministarstvo kulture

Grad Zagreb Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport 

Comments are closed.