O NAMA

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče (SF:ius) je neprofitna udruga iz Zagreba.

 

SF:ius je osnovan sa ciljem interdisciplinarnog istraživanja, analize i davanja glasa zanimljivim neispričanim pričama sa socijalnog ruba oslanjajući se na umjetnički, zagovarački i aktivistički rad. Tematski i sadržajno programi prate aktualne probleme iz područja filozofije, umjetničkih praksi i teorije umjetnosti, studija memorije, povijesti, politike i društvene teorije. Svrha SF:ius-a je promoviranje i unaprijeđenje ravnopravnosti, egalitarne distribucije moći, jednakih mogućnosti, održivih budućnosti, socijalne pravde i inovativnih rješenja društvenih tenzija. SF:ius osniva i sudjeluje u radu zagovaračkih i suradničkih platformi unutar kojih provodi i podupire razne aktivnosti – edukativne i informativne kampanje, javne događaje, neovisne istraživačke, obrazovne i izdavačke projekte, te uspostavljanje i promidžbu komunikacije i ostalih vidova suradnje s domaćim i međunarodnim organizacijama, institucijama, grupama i pojedincima.

 

***

TIM

Tamara Buble

Ena Grabar

Mateja Kuka

Lana Lovrenčić

Nikola Puharić

Tihana Pupovac

 

 

Comments are closed.