NOVI ZAGREB

NOVI ZAGREB

 

Prelazak Zagreba na desnu obalu Save jedan je od ključnih događaja u razvoju grada. Istraživanjem formativnih trenutaka u razvoju prekosavskog područja želi se obuhvatiti cjelina procesa koji su oblikovali ovo područje.

Točke u vremenu od kojih se polazi su kraj 19. stoljeća, 1950-te i 1990-te godine. Kroz njih se provlači istraživanje razvoja infrastrukture, regulacije rijeke, rušenja i izgradnje stambenog fonda te rušenja i sadnje zelenila. U smislu ideološko-političkih i društveno-ekonomskih odnosa proučava se izmjena koncepta privatnog i društvenog vlasništva uz ponovno ustoličenje privatnog kao neprikosnovenog kao i detektiranje razlika između socijalističkog i kapitalističkog promišljanja razvoja grada.projekti_novizg_fotkatext_mala

Istraživanjem se želi stvoriti baza podataka i sustav superponiranih kartografskih analiza koje kroz niz tematskih rakursa prate i analiziraju usporedne kontinuitete i prekide u razvoju značenjskih slojeva koji sačinjavaju ovaj osjetljivi socijalni i ekološki prostor.

Ciljevi projekta su razvijanje novog načina prikazivanja građe i razvoj metodologije dokumentiranja s jedne, te povezivanje s građanskim inicijativama i udrugama koje se bave Novim Zagrebom uz poticanje građana na participaciju i razvijanje strategije upotrebe praznih prostora radi dizanja kvalitete života u naseljima s druge strane.

  • NOVOZAGREBAČKE PRAZNINE (2015.)

U prvoj fazi projekta fokus istraživanja je stavljen na promjenjivi krajobraz novozagrebačkih praznina. Prati se odnos izgrađenog tkiva i otvorenih zelenih površina, odnos javnih zelenih površina naspram zapuštenih ili podiskorištenih dijelova te njihove mjene i različite prakse osmišljavanja, uređivanja, održavanja i prisvajanja zelenih površina.

Financijska podrška 2015.

Grad Zagreb Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

 

Comments are closed.