MARGINALNOST

MARGINALNOST

 

marginalnost_slikaS nastankom suvremenog grada, u kojem dolazi do čestih promjena i stalne mobilnosti te u kojem postoje stroge podjele rada, frekvencija marginalnosti se povećala. Projekt istražuje u kojoj su mjeri pojedine zajednice prostorno marginalizirane, a područja grada na kojima žive getoizirana, zbog čega je do toga došlo te kakva je prava slika grada.

Kao prvi case-study istraživanja prostorne marginalizacije i getoizacije prodručja unutar grada uzeta su romska naselja – marginalizacija i getoizacija romske zajednice je primjer par excellence, budući da Romi na ovim područjima žive najmanje 700 godina, a za razliku od ostalih manjina gotovo uopće nisu integrirani u većinsku populaciju (a prema nekim autorima to i odbijaju).

Cilj projekta je steći neposredan uvid u svakodnevni život romske populacije grada Zagreba i uspostaviti direktnu komunikaciju s romskim stanovništvom u svrhu zajedničkog pronalaženja prikladnih rješenja za unapređenje ukupnih životnih uvjeta Roma u Zagrebu te provođenjem projektnih aktivnosti unaprijediti stambenu integraciju Roma u zajednici educiranjem o načinu korištenja stambenih objekata i okoliša. Također, jedan od očekivanih rezultata projekta je i predstavljanje rezultata istraživanja i radioničkih aktivnosti široj javnosti kroz diskurzivne programe u galeriji i publikaciju koja je planirana za prosinac 2015., a sve s ciljem povezivanja s drugim udrugama civilnog društva radi daljnje razrade projekta i širenja aktivnosti.

Projekt započinje istraživanjem i procjenom stanja na terenu: uključuje pretraživanje postojeće literature, odlaske u romska naselja, foto materijal zatečenog stanja, mapiranje, arhitektonsku i urbanističku analizu podataka postojećeg stanja, razgovore s pripadnicima naselja o uvjetima života i načinima gradnje. U samim naseljima će se održati dvije serije radionica – jedna koju će voditi antropolog Bojan Mucko, a koja ima za cilj otvaranje romskog stanovništva u razgovoru i direktnijem progovaranju o problemima, a drugu će voditi skupina arhitekata Archisquad i bavit će se predstavljanjem mogućnosti i bolje iskoristivosti dostupnih materijala za gradnju. Osim toga, u prostorijama galerije održat će se okrugli stol s pripadnicima stručne i šire javnosti koji ima za cilj upoznavanje sa stambenim pitanjem Roma te suzbijanje rasne i druge diskriminacije, te će se krajem sljedeće godine tiskati opsežna publikacija koja će ujediniti rezultate istraživanje i provedenih aktivnosti.

 Temat o projektu "Marginalnost" objavljen u Zarezu

Partneri:

Galerija Miroslav Kraljević g-mk

Romska udruga mladih ROM

ARCHIsquad

Financijska podrška 2015.

Ministarstvo kulture

Grad Zagreb Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport 

Grad Zagreb Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Comments are closed.