Neprimjereni spomenici

"Regionalna platforma Neprimjereni spomenici/Inappropriate Monuments nastala je kako bi se uspostavio okvir za dugoročnu suradnju partnerskih organizacija iz država s područja bivše Jugoslavije koje svojim radom problematiziraju pitanja revalorizacije i zaštite spomeničke baštine NOB-a."

Novi Zagreb

"Prelazak Zagreba na desnu obalu Save jedan je od ključnih događaja u razvoju grada. Istraživanjem formativnih trenutaka u razvoju prekosavskog područja želi se obuhvatiti cjelina procesa koji su oblikovali ovo područje."

Institucije memorije

"Projekt se u radu sa učenicima srednjih škola bavi ideološkim okvirom i svakodnevnim funkcioniranjem institucija memorije, kao i povijesnog narativa kojeg tvore."

Marginalnost

"S nastankom suvremenog grada, u kojem dolazi do čestih promjena i stalne mobilnosti te u kojem postoje stroge podjele rada, frekvencija marginalnosti se povećala"
SF:ius je osnovan sa ciljem interdisciplinarnog istraživanja, analize i davanja glasa zanimljivim neispričanim pričama sa socijalnog ruba oslanjajući se na umjetnički, zagovarački i aktivistički rad.